در سال ۱۹۰۰ این واژه برای اولین بار بکار برده شد و در ابتدا به این سبک مفهوم زشت و لجام گسیخته و مبتذل را...

1 

موبایل : 09359214020

ایمیل : info@zarstyle.ir

اینماد